www.treking.cz
Home Page kontakty
kontakt
počasí
počasí
počasí online
webcam
sněhové podmínky
sníh
fórum
fórum
 
Karpaty.net
FOTOGALERIE
Fotogalerie
VYHLEDAT NA STRÁNKÁCH
Google
Web karpaty.net
NOVÉ ČÍSLO TREKINGU
Nové číslo Trekingu
NAŠE AKCE, REKLAMA

Setkání "ukrajinských" značkařů

18.12.2007

Ze setkání

Ve dnech 8. a 9. prosince 2007 se uskutečnilo na Čierném Balogu na středním Slovensku setkání dobrovolných značkařů, nebo chcete-li "markirovců" v ukrajinských Karpatech. Původním záměrem bylo pouze neformální setkání dobrovolníků a organizátorů prvního turnusu obnovy turistických tras v okolí Usť Čorné, které proběhlo v létě a na podzim tohoto roku. Vzhledem k tomu, že projekt vzbudil velký zájem a uznání i u dobrovolných aktivistů na Ukrajině a v Polsku, kteří pomáhají při budování turistických tras v Ivano-Frankovské oblasti http://stezhky.org.ua, a podporu ukrajinské horské záchranné služby v Zakarpatské oblasti, setkání získalo důležitější - mezinárodní rozměr. Právě díky rozsahu a plánům značení nad rámec regionů vznikla i nutnost aktivní spolupráce a koordinace mezi jednotlivými skupinami zabývajícími se značením v ukrajinských Karpatech, ať již dobrovolnými či profesionálními - v tomto případě mezi Čechy, Poláky a především Ukrajinci. S nakontaktováním zainteresovaných "značkařů" z Ivano-Frankovské oblasti ochotně pomohl polský kolega Krzysztof Plamowski, aktivní v polsko-ukrajinských cyklo-projektech.

Rozsahem "českého" projektu značení v okolí Usť Čorné, který velmi aktivně zastřešila Horská záchranná služba Zakarpatské oblasti Ukrajiny v Ťačevském rajonu, se turistické trasy vycházející z Usť Čorné logicky napojily na hřebenech Karpat (dřívější hranici mezi Československem a Polskem) na značení vycházející z Ivano-Frankovské oblasti (viz mapa) a vytváří tak projekt převyšující rámec Zakarpatské oblasti, resp. okolních usťčorňaských dolin. Vzniká ucelený systém turistických tras v jednom z orientačně nejnáročnějších pohoří ukrajinských Karpat, ale i nejkrásnějším horstvu Evropy, kterými jsou právě opomíjené Horhany.

Lesnický skanzen

V tomto roce vznikla i snaha o budování turistických tras v okolí Koločavy, zde se však nepodařilo získat jednoznačnou podporu regionálních "autorit" (jakou je například v Usť Čorné tamní náčelník horské služby Jurij Petrovič Kosťak). Byly sice vyznačeny dvě stezky směřující na poloninu Krásna, avšak tato fáze byla dočasně pozastavena s tím, že je nutné dosáhnout konsenzu se Správou NP Siněvir, místní samosprávou a značkaři z Mežhorje, kteří by měli převzít iniciativu při značení v tomto regionu během příštího roku (r. 2008). Internetový portál Karpaty.net by tak byl "pouze" nápomocen při budování turistického značení v tomto regionu, nikoliv jeho iniciátor a organizátor, a bude se snažit značky provázat s "usťčorňaským" systémem turistických tras.

Za kolegy z Ukrajiny přijali pozvání na Mikulášské setkání na Čiernohronské úzkokolejce dobrovolný člen z horské záchranné služby v Usť Čorné, zástupci turistických iniciativ Iršavského a Mižhirjanského rajonu, ale především vrchní značkař a tvůrce turistického značení v Ivano-Frankovské oblasti Vasyl Hutyrjak - ten zastupuje občanské sdružení Ivano-Frankovské regionální nadace "Karpacke stěžki" (karpatské stezky) http://stezhky.org.ua. Sdružení vzniklo v roce 2001 s cílem rozvoje (a obnovy) aktivní turistiky ve východních Karpatech. Toto sdružení vybudovalo (nikoli pouze vyznačilo, neboť v opuštěných Horhanech je potřeba mnohdy turistické chodníky prořezat a zprůchodnit) od roku 2005 na 90 km značení hlavní "východo-karpatské trasy" vedoucí napříč ukrajinskými Karpaty, 202 km tras místního významu a 33 km cyklistických tras.

Chvatimech

Pilotní projekt internetového portálu www.karpaty.net a Karpatského turistického spolku CAV turistického značení v okolí Usť Čorné se tak logicky navázal, s dosažením hraničních vrcholů na Popadi a Sivulji, na rozpracovaný a více rozsáhlý systém značení na severních svazích ukrajinských Karpat. S radostí jsme se provázali s plány a vznikajícími stezkami z Ivano-Frankovské strany - toto je jeden ze zářných příkladů horské sounáležitosti a nepsané filozofie "Karpat bez hranic". Díky jednotného systému značení, vycházející, resp. používající principu a metodiky turistického značení ve střední Evropě (KČT a PTTK), vznikl kompatibilní systém a nebylo složité se ujednotit s polskými kolegy na jednotném systému. Drobné odchylky např. v normativech značení - polská pásová značka má rozměr 10×15 cm, česká 10×10 cm - nejsou překážkou pro vznik uceleného systému značení.

Na setkání v Balogu se řešila otázka "nelogičností" ve značení, vzniklých v době tvorby značení ještě při vzájemně nekoordinovaném postupu. Jednalo se především o nesystémovém provázání (nebo spíše setkání) dvou zelených značek pod Sivuljou v místě zvaném Urva Peklo - jedna trasa "usťčorňanská" vychází z doliny Plajská a druhá "polská" přichází ze zcela opačného směru od osady Maksimec. Výsledkem konzultace, s ohledem na velký rozsah vyznačení v dolině Plajské, bude trasa v Ivano-Frankovské oblasti převedena do modré barvy (zde se plánuje značení až na příští rok). Upřesnilo se také setkání modré značky vedoucí z Usť Čorné dolinou Mokranky pod Popaďou s červenou značkou z Osmolody a osazení rozcestníků. Metodicky se řeší nelogické setkání "tří žlutých" na perevalu Legioněrov s nutností jeden z těchto krátkých - spojovacích úseků přeznačit na jinou barvu - nejpravděpodobněji dojde k přeznačení krátkého, 4,5 km úseku s 15 pásovými značkami, od odbočky v dolině Plajská na sedlo Legionářů na značku modrou (nikoli původně uvažované přeznačení úseku Talpiširka - pereval Legioněrov na zelenou značku). I takovéto problémy přináší téměř "pionýrské" budování turistických tras v místech, kde přes pět desítek let turistické značky nebyly, a připomíná možná doby turistiky v našich zemích před sty lety. Nemluvě o tom, že s plány vzniká i nutnost čistění a prořezávání tras - což je úkol na další dobrovolné "tábory"… Kolegy z Ukrajiny a Polska při návštěvě Čierném Balogu zaujala exkurze do lesnické skanzenu ve Vydrovské dolině jako jedna z forem propagace Karpat a samozřejmě funkční lesní železnice.

Další informace o setkání "značkařů" najdete na partnerských stránkách www.bieszczady.net.pl.

Poděkování patří Aleši Bílkovi za pozvání účastníků na Mikulášskou jízdu po Čiernohronské železničce a Denisu Dobrovi z Iršavy za zorganizování cesty ukrajinských kolegů.

Více se problematice značení v ukrajinských Karpatech, jednotlivým iniciativám (Karpatské stezky, Lvovská iniciativa, aktivity Forza a "náš" usťčorňanský projekt) a historii značení v této oblasti bude věnovat obsáhlý materiál v Trekingu č.6/2007.

Aleš Kučera s přispěním materiálů Vasyla Hutyrjaka

+ Biele Karpaty + Bukovské vrchy + Cerová vrchovina + Chočské vrchy + Javorníky + Kysucké Beskydy + Kremnické vrchy + Krupinská planina + Malá Fatra + Malé Karpaty + Muránska planina + Nízké Tatry + Oravské Beskydy + Pieniny + Poľana + Považský Inovec + Slovenský kras + Slovenský ráj + Štiavnické vrchy + Strážovské vrchy + Súľovské vrchy + Velká Fatra + Vihorlat + Vysoké Tatry + Západní Tatry - Roháče + Černá hora + Horhany + Polonina Boržava + Polonina Svidovec + Apuseni + Banát + Fagaraš + Retezat + Rodna + Vilcan
E-mail: redakce@treking.cz
All rights reserved • www.karpaty.net • © KARPATY.net