FOTOGALERIE
Fotogalerie
VYHLEDAT NA STRÁNKÁCH
Google
Web karpaty.net
NAŠE AKCE, REKLAMA

Lesní železnice v Karpatech, Historická lesná úvraťová železnica – HLÚŽ

10.6.2004 | Aleš Kučera, historické foto Jan Slavík
Vychylovka

Kysucko–oravská lesná železnica vznikla v roku 1926 spojením dvoch samostatných lesných železníc (LŽ): Kysuckej LŽ a Oravskej LŽ. Dodnes zachovaný úvraťový systém svojim počtom úvratí, prevýšením a vekom patrí medzi svetové unikáty. Roku 1991 bol vyhlásený za prvú národnú kultúrnu pamiatku v oblasti do-pravy na Slovensku.

Kysucká LŽ viedla Bystrickou dolinou z drevoskladu píly v Oščadnici do Chmúry (kataster obce Nová Bystrica, časť Vychylovka). Jej výstavbu začala v roku 1915 viedenská firma AG für Mühlen und Holzindustrie. Trať po dokončení v roku 1918 merala spolu 29 km. Odbočky z hlavnej trate viedli do dolín v Klubine, Skríželné, Riečnica, Harvelka (odbočka z Riečnice) a Rycierová.

Oravskú LŽ vybudoval Oravský komposesorát v rokoch 1914-1918. Hlavná trať viedla z drevoskladu v obci Lokca cez Brezu, Zakamenné, Ústrig na Podrusnáčku v katastri obce Erdútka (Oravská Lesná). Táto trať merala 22,68km. Odbočky z hlavnej trate: najdlhšia Mútne–Furandová, v Zákamennom na parnú pílu, Vysoká Magura a Úšust I.

Spojenie Kysuckej a Oravskej LŽ

Sedlo Beskyd

Oravská LŽ nemala napojenie na "veľkú železnicu" z dôvodu nerealizovania projektu napojenia na verejnú železnicu Kraľovany–Suchá hora. Preprava dreva povozmi alebo splavovaním po Bielej Orave prudko predražovala drevo. Ako najlepšie a najkratšie riešenie sa ukázalo spojiť železnice navzájom. Spojovacia trať bola vybudovaná v rokoch 1925-1926 v dĺžke 10,5km. Projekt vypracovala firma Dipl.Ing. E. a L. Gál z Ružomberka. Úsek na oravskej strane vychádzal z Gontkuly (časť obce Erdútky) do sedla Beskydu v nadmorskej výške 939,1m. Druhý úsek zo sedla Beskydu do Chmúry bol stavebne náročnejší. Na pomerne krátkej vzdialenosti (1500 m) musel projektant prekonať 217,69 m výškový rozdiel. Z dôvodu malého priestoru, projektant použil 3 úvrate, pričom úvraťové boli aj stanice sedlo Beskyd a Chmúra. V úvratiach vlak mení smer jazdy pričom raz je súprava ťahaná a raz tlačená. V dobe najväčšieho rozmachu dosiahla LŽ dĺžku takmer 110km. Postupne boli jednotlivé odbočky rušené. Na žiadosť majiteľa Štátnych lesov Žilina bola železnica zrušená rozhodnutím odboru dopravy KNV v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1.1.1969 a demontovaním trate do konca roku 1971. Vďaka zanieteniu nadšencov a všetkých zúčastnených organizácií sa podarilo zapísať do zoznamu kultúrnych pamiatok úsek Chmúra – Tanečník roku 1972. Správu nad zachovanými 8 km železničky roku 1974 preberá Kysucké múzeum a súčasne začína budovať v doline Chmúra svoju národopisnú expozíciu v prírode – Múzeum Kysuckej dediny. Pritom počíta s využitím lesnej železnice v rámci expozície a na dopravu turistov. V rokoch 1977 -1981 je vďaka nadšencov znova vybudovaný úsek železnice medzi stanicou Chmúra a osadou Kubátkovia a železnička dostáva názov Historická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ). Od roku 1981 začínajú na tomto úseku sporadické jazdy. V rokoch 1992 -1995 prebehla generálna rekonštrukcia trate v úseku Kubátkovia – sedlo Beskyd. Od roku 1996 začína riadna prevádzka po 1.úvrať. Po zime v roku 1997 a 2000 dochádza k zosuvom na 1. úvrati.

Vychylovka

Prevádzka HLÚŽ

V súčasnosti je na HLÚŽ - Múzeum Kysuckej dediny (kataster obce Nová Bystrica, časť Vychylov-ka) zavedená sezónna prevádzka v období od mája do októbra (květen až říjen), od 1.5. - 27.10.

Odchody vlakov zo stanice Skanzen (poklad-ňa): útorok až piatok: 9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.30 hod – dieselová lokomotíva DH 120. V sobotu a nedeľu: 9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 hod - parný vlak (lokomotíva U 34.901 vyrobená MÁV Budapest 1918). Súprava jazdí v radení rušeň + 1 osobný vozeň v trase: skanzen (pokladňa) - Chmúra - Skanzen (bez zastávky) - Kubátkovia - skanzen (pokladňa). Podľa poča-sia sa používa zatvorený vozeň (kópia električkového vozňa Sliezkych zemských dráh), alebo otvorený výletný vozeň. (reko. Ba/u 5). Dĺžka úseku, na ktorom je od roku 1996 povolená riadna prevádzka je od km 0.0 do km 3.6. Vzhľadom k rozsiahlym zosuvom na I. úvrati je prevádzkovaný úsek skrátený na 3.2 km. Priemerná doba jazdy je 45 minút. Na jednu jazdu musí byť minimálne 10 ľudí. Kvôli velkým sklonom na trati je povolené za rušeň zaradiť len jeden vozeň. Pri väčšom počte zájemcov je lepšie jazdu vopred objednať. Cestovné: dospelí 50 Sk, deti 25 Sk. Informácie telefonicky: +421 (0)41 432 13 86 (Kysucké Múzeum Čadca) +421 (0)41 439 72 19 správa HLÚŽ.

Aktuality z provozu lesní železnice

Aktuální stav: Příchodem nového vedoucího této části bývalé Kysucko-oravské lesní dráhy snad svitla naděje na nápravu chyb a škod z minulého období (poničené, chátrající a zanedbané exponáty). O sobotách a nedělích v čele turistických vláčků jezdí "malá maďarka" U34.901 z roku 1909 (skvěle zrekonstruovaná v roce 2004 ve Vrútkách). Výchozím a nástupním místem však není parkoviště či osada Kubátkovia pod Skanzenem kysucké dědiny a LŽ by mohla přivážet návštěvníky, ale u vstupu (a pokladny) do skanzenu (tzn. asi uprostřed trati). Postupně byl i stavebně stabilizován sesuv svahu na 2. a 3. úvrati.

LÚŽ Tanečník - Beskyd: Tato nově vzniklá muzejní lesní dráha se nachází na torzu zachráněného úseku oravské části Kysucko-oravské LŽ) a spadá pod Oravské muzeum. Po mnoha letech nezájmu začaly práce na obnově jedinečného úseku této rozsáhlé lesní železnice Tanečník - sedlo Beskyd (navazující na HLÚŽ). V areálu obnovené výtopny na Tanečníku je k dispozici pro pracovní vlaky lokomotiva DH 100, odkoupená ze ZVS Dubnica nad Váhom. Probíhá zde obnova kolejiště a vozů a také rekonstrukce trati směrem na sedlo Beskyd. Ta bude v roce 2005 provizorně zprovozněna pro pracovní vlaky a drezíny. Rozsah prací a elán v této sezóně je velkým příslibem do budoucna pro záchranu jedné z nejkrásnějších lesních drah. Uvažuje se o zavedení turistických vlaků, vybudování turistického zázemí a uvažuje se o prodloužení k lokalitě Kohútik. Prameň: www.kruzok.sk.

Práce na oravské větvi železnice

Obnova trati v roce 2005: Na jednom z nejkrásnějších úseků bývalých lesních drah v Karpatech - na úseku Tanečník – sedlo Beskyd (na původní Kysucko-oravské LŽ, dnes LÚŽ Tanečník) probíhal v průběhu léta 2004 a 2005 čilý stavební ruch a brigádnické aktivity členů Krúžok. Probíhá zde obnova depa a kolejiště na Tanečníku, byl obnoven most na Tanečníku a bylo položeno cca 100 metrů nových kolejí, pražců a štěrku. První slavnostní výjezd pracovního vlaku slokomotivou DH 100 na sedlo Beskyd se uskutečnil 16. října 2004. Pracovní tábory a obnova trati bude probíhat i v příštím roce. Rozsah prací a elán v této sezoně je velkým příslibem do budoucna pro záchranu jedné z nejkrásnějších tratí lesních drah.

Další související články:

+ Spojení lesních drah mezi Kysucí a Oravou
+ Aktuality z Karpatských lesních železnic - léto 2006

Oblíbený portál Hauzi.cz Vám nabízí na výběr chaty a chalupy ze všech koutů země.

Dopřejte si ubytování na horách.

Tip na ubytování v Česku - ubytování Krkonoše.

Tip na ubytování na Slovensku: ubytovanie Vysoké Tatry.