FOTOGALERIE
Fotogalerie
VYHLEDAT NA STRÁNKÁCH
Google
Web karpaty.net
NOVÉ ČÍSLO TREKINGU
Nové číslo Trekingu
NAŠE AKCE, REKLAMA
ANKETA NA KARPATY.NET

Pohronský Inovec

26.3.2001 | Otakar Brandos
Křemenáč

Pohronský Inovec. Další z horských celků Slovenského středohoří. Pohronský Inovec se dělí na několik geomorfologických podcelků: jsou to Veľký Inovec, Vojšín a Lehotská planina. Nejvyšším vrcholem Pohronského Inovce je Veľký Inovec vysoký 901 metrů. Na našich stránkách jsme k Pohronskému Inovci ještě přičlenili Hronskou pahorkatinu, která však není pro nás příliš zajímavá, neboť její reliéf je velice plochý s vertikálními rozdíly tak okolo 50 metrů, protože je součástí Podunajské pahorkatiny. Vzhledem k její rozloze jsme ji ale připojili k této části našeho přehledu.

Pohronský Inovec sousedí s Hronskou pahorkatinou na jihu, s Žitavskou pahorkatinou a pohořím Tríbeč na západě, s Vtáčnikem a Štiavnickými vrchy na východě. Stejně jako sousední pohoří je vulkanického původu. Pohoří je odvodňováno řekami Hron a Nitra. Pohoří patří do teplé až mírně teplé klimatické oblasti s průměrným ročním úhrnem srážek okolo 700 až 850 mm. Velká část Pohronského Inovce je pokryta lesy. A vzhledem ke klimatické poloze je převládající dřevinou dub, ve vyšších polohách pak buk. Vedle toho se tady ale objevují i četné další druhy, avšak již ve značně menším zastoupení. Největšími turistickými středisky jsou Zlaté Moravce, Topoľčany a poněkud vzdálenější Nitra. V pohoří jsou dobré podmínky pro turistiku i cykloturistiku, poměrně hustá síť turistických značek protíná všechny zajímavé partie tohoto malebného pohoří. Za návštěvu určitě stojí STAROHUTSKÝ VODOPÁD či v lesích ukrytá ŽIVANSKA VĚŽ.