FOTOGALERIE
Fotogalerie
VYHLEDAT NA STRÁNKÁCH
Google
Web karpaty.net
NOVÉ ČÍSLO TREKINGU
Nové číslo Trekingu
NAŠE AKCE, REKLAMA
ANKETA NA KARPATY.NET

Paring

24.3.2008 | Martin Klimša

Pohoří Parîng se rozkládá v samém středu Jižních Karpat. Se svou nejvyšší horou Măndra 2 519 m (v některých mapách také Mîndra nebo Parîngul Mare) je druhým nejvyšším pohořím Rumunska. Jeho výrazný hlavní hřeben se táhne východo - západním směrem a je obklopen ze všech stran jinými horstvy Jižních Karpat. Na západě je Parîng ohraničen řekou Jiu, kde navazuje na ostré skalní stěny pohoří Vîlcan. Ze severu se vypínají pohoří Surean a Lotrului. Z východní strany je Parîng propojen s pohořím Căpăţînii hřebenem Igoiu. Jedině jeho jižní svahy plynule přecházejí do karpatského podhůří.

Branou do Parîngu jsou jediné dvě větší města nacházející se v blízkosti pohoří. Jsou to Petrila a Petroşani. Leží těsně vedle sebe v severozápadním cípu masivu. Jako na všech vyšších pohořích jižních Karpat i zde můžeme pozorovat útvary, které zde zanechalo čtvrtohorní zalednění. Jedná se zejména o horská jezera a plesa. Ty jsou zde v hojném počtu a nalézají se skoro všechny v severních údolích a úbočích Parîngu. Dále zde můžeme pozorovat četné kamenné morény, místy silně prorostlé smrkovým lesem. Celé pohoří potom připomíná hřeben Nízkých Tater. Oblé jižní svahy jsou střídavě pokryty trávou a kamennými morénami. Směrem na sever spadají téměř kolmé skalní stěny, které vytvářejí ledovcové kotle. Z geologického hlediska převládají krystalické horniny s granodiority. Na severu, východě a jihu můžeme nalézt usazené horniny s jeskynními systémy.