FOTOGALERIE
Fotogalerie
VYHLEDAT NA STRÁNKÁCH
Google
Web karpaty.net
NAŠE AKCE, REKLAMA

Hledá se karpatské přírodní dědictví v Beskydech.
Zapojte se také!

20.8.2009 | Petr Konupka, foto Petra Vlčková
ČSOP Salamandr

Karpaty představují nejrozsáhlejší pohoří Evropy, které zasahuje na území osmi států. V ČR se nachází pouhé 3% jejich rozlohy, přitom jedinečná příroda i kultura karpatské části, nezaměnitelně dotvářejí obraz celé republiky. K ochraně osobitého kulturního a přírodního dědictví a k jeho udržitelnému rozvoji vznikla mezinárodní Karpatská úmluva, ke které se připojilo také Česko.

Aby mohlo být dědictví zachováno a rozvíjeno, musí se nejprve vědět, co ho vlastně tvoří. Pojmenování onoho dědictví je proto jedním z hlavních cílů Karpatské úmluvy. Letos v červenci začal ČSOP Salamandr realizovat projekt zaměřený na karpatské přírodní dědictví Beskyd. Jeho cílem je modelově vytvořit seznam dědictví, návrh na zajištění dlouhodobě udržitelné péče, a také modelová péče o některé lokality, které budou obsahovat prvky karpatského dědictví.

Logo

Prvním krokem je vytvoření seznamu, který by toto dědictví reprezentoval. V současnosti panuje shoda mezi zástupci státních i nestátních organizací v tom, že by se nemělo jednat o nový „červený seznam“ oblasti, který by se zabýval pouze vzácnými druhy. Ty by se tam logicky měly objevit také, ale nesmí se opomenout takové části přírody (druhy zvířat a rostlin, ekosystémy…), které jsou pro oblast typické. Proto by se na tvorbě seznamu měla podílet, kromě odborníků, také veřejnost a neziskové organizace.

Jalovcová paseka

Na stránkách www.valasskakrajina.cz se dozvíte další informace o projektu. Zde se také budete moci zapojit do samotné tvorby seznamu karpatského přírodního dědictví. Jednou z možností je vyplnění jednoduchého on-line formuláře. Druhá možnost je určená především pro ty, kteří se chtějí vyplnění seznamu věnovat více a stáhnout si soubor, který po vyplnění zašlou na adresu salamandr@salamandr.info.

Každý, kdo se zmíněnými způsoby zapojí do tvorby seznamu karpatského přírodního dědictví a ve formuláři uvede své jméno a adresu, obdrží ke konci roku ZDARMA tematický diář na rok 2010, jako poděkování (kontaktní údaje poslouží pouze k tomuto účelu = nepovinný údaj). Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Modranka karpatská

Další související články:

+ Západní Karpaty, základní informace
+ Karpaty - ekoregion světového významu

Oblíbený portál Hauzi.cz Vám nabízí na výběr chaty a chalupy ze všech koutů země.

Dopřejte si ubytování na horách.

Tip na ubytování v Česku - ubytování Krkonoše.

Tip na ubytování na Slovensku: ubytovanie Vysoké Tatry.