FOTOGALERIE
Fotogalerie
VYHLEDAT NA STRÁNKÁCH
Google
Web karpaty.net
NOVÉ ČÍSLO TREKINGU
Nové číslo Trekingu
NAŠE AKCE, REKLAMA
ANKETA NA KARPATY.NET

Revúcka vrchovina

1.4.2001 | Otakar Brandos
Budova Prvního slovenského gymnázie v Revúce

Revúcka vrchovina je sice nevysokým, ale značně rozsáhlým pohořím, jehož hřebense táhne zhruba od jihozápadu k severovýchodu. Pohoří je ohraničeno Stolickými vrchy na západě, Jihoslovenskou kotlinou z jihu, Slovenským rájem a Muránskou planinou ze severu a konečně z východu Slovenským krasem a Volovskými vrchy.

Revúcka vrchovina se dělí na několik samostatných geomorfologických podcelků. Jsou to Cinobanské predhorie, Železnícke predhorie, Hrádok, Turecká a Dobšinské predhorie. Přitom se jednotlivé uvedené podcelky ještě dále dělí na menší jednotky. Nejvyšším vrcholem pohoří je Magura (883 m). Dalšími významnými vrcholy jsou Železník (814 m), Biela skala (882 m), Ostrý vrch (870 m), Hrádok (810 m) a některé další. Pohoří je odvodňováno říčkami Muráň a Rimava, které se vlévají do řeky Slanej. Převážná část této vrchoviny je porostlá hustými lesy, ve kterých převažují listnáče. Především buky a duby. Vedle nich se ale objevuje i řada dalších druhů. Část územé této vrchovina je budována vápencovými horninami, které daly vzniknout bohatému krasovému území. Díky tomuto faktu se tady nachází řada jeskyní. Jediná přístupná a také nejznámější je Ochtinská aragonitová jeskyně, která byla objevena teprve v roce 1954. Její délka je asi 300 metrů a se svou aragonitovou výzdobou patří mezi světové unikáty zapsané v seznamu UNESCO. Administrativním centrem je město Jelšava s bohatou hornickou tradicí. Zároveň je významným turistickým střediskem.